– Storgleder seg til 17. mai og blir nesten rørt når hun snakker om det