Statsforvalteren sier nei til gangbru: - Frustrerende