- Jeg temmer hester og kjører med Vill Basse

foto