Ungdommer lagde mye leven ved barnehage: - Ble tilsnakket og dimittert