Mopedulykke på Orkanger: - Han pustet, men de fikk ham ikke i tale

foto