Asphjell kontakter helsestatsråden og etterlyser likeverdige helsetjenester