Bygger høydebasseng til 10 millioner i Knyken: - Har ingen betydning for aktiviteten i anlegget

foto