- Et eksempel på at folk klarer å løse en miljøsak fordi de bryr seg

foto