Har «tjent» snart 85 millioner siden første driftsår

foto