Et lite område i Orkland vokser enormt: - Jeg har forståelse for at noen er redde for det som skjer

foto
Når man leser at Orkland kommune opplever befolkningsvekst så er det i grunnen bare innenfor den røde sirkelen det skjer.