Skaun kommune sitter igjen med 28,5 millioner ubrukte kroner etter at driftsregnskapet for 2016 er avlagt. Rådmann Jan-Yngvar Kiel hadde i sitt forslag til politikerne foreslått å sette av 21 av disse til driftsfond, noe formannskapet også hadde innstilt på, men flertallsgruppa bestående av Sp, Ap og SV ville det annerledes da saken kom til kommunestyret.

Der valgte de å ta 8,5 millioner kroner av disse pengene og bevilge til ulike vedlikeholdstiltak.

Les også: Skaun har landets sterkeste vekst

Les også: Ikke eiendomsskatt for hytteeiere

Flertallsgruppa bestående av Ap, Sp og SV fortsatte diskusjonene mens opposisjonen hadde gruppemøte om forslaget deres.

Penger til utkantskolene

Jåren-Råbygda oppvekstsenter og Viggja oppvekstsenter får tilført 500.000 kroner hver til vedlikehold.

- En del av skolene i Skaun er under renovering og nybygging. Slik er det ikke på Jåren Råbygda og på Viggja. Vi ønsker derfor å bidra til mulighet for mer vedlikehold på disse skolene, sa Gunn Iversen Stokke (Sp) da hun la fram flertallsgruppas forslag.

Videre ble det satt av en million kroner til vedlikehold av kommunale boliger, der politikerne også gikk for å montere komfyrvakter i alle kommunale boliger.

- Vi i flertallsgruppen har også sett for oss, i et brannforebyggende lys, å få montert komfyrvakt i kommunens boliger. Dette er en kostnad som er liten i forhold til nytten, sa Stokke.

Viggja oppvekstsenter får en halv million kroner ekstra til vedlikehold. Det samme får Jåren-Råbygda oppvekstsenter.

Vil installere komfyrvakter

Asbjørn Leraand viste til at komfyrvakt er obligatorisk i alle nye bygg.

- Da synes jeg det er en god investering å ta det i kommunale boliger, sa Leraand.

Mest penger satte politikerne av til vedlikehold av veg.

- Det er ingen tvil om at etterslepet er stort også på kommunens veger, sa Stokke og foreslo to millioner kroner til vedlikehold og asfaltering.

Ettergir eiendomsskatt

I tillegg valgte politikerne å gi 4,5 millioner kroner tilbake til innbyggerne ved å unnlate å kreve inn fjerde termin av eiendomsskatten.

Flertallets ønske om ekstra penger til vedlikehold møtte en kald skulder hos opposisjonen.

- Dette etterslepet på vedlikehold har skjedd mens Senterpartiet har sittet med makta i kommunen, sa Erik Fenstad (H), som kun støttet forslaget om å ettergi eiendomsskatt.

Uenig i vedlikeholdsbevilgning

- Dette er innbyggernes penger. Vi har trukket inn for mye, det må de få tilbake. De andre punktene skyldes dårlig vedlikehold gjennom 12 år. Der må vi avvente saken om skolen på Venn, og så vil vi ha en helhetlig plan for dette i økonomiplanen som behandles i forbindelse med budsjett, sa Fenstad, som også stilte spørsmål ved hvorfor ikke forslaget kom opp i formannskapets behandling av saken.

Han fikk støtte hos varaordfører Asbjørn Leraand (Ap).

- Det er fornuftig at formannskapet jobber med dette. Jeg er enig med Fenstad. Om det ikke har vært oppe, så tar vi en grundigere gjennomgang av dette her i formannskapet i forhold til økonomiplan og budsjett for 2017, sa Leraand.

Tar gjerne æren

Ordføreren på sin side imøtegikk kritikken.

- Vedlikehold av veg har vært satsning hos flertallsgruppa i flere år. Men vi har ikke hatt en slik mulighet før, som vi har nå. Klarer vi å oppgradere nå og reasfaltere vil vi få et mindre vedlikeholdsbehov etter hvert. Dette er ikke noe Senterpartiet har kommet opp med, dette er flertallsgruppas forslag. Men jeg tar gjerne æren for at vi bruker penger på veg, sa ordfører Jon P. Husby (Sp).

Langt fram før ny skole

Ove Sem (Ap) forsvarte forslaget om å bruke penger på vedlikehold av Jåren-Råbygda oppvekstsenter, selv om politikerne er midt oppe i en debatt om fremtiden til de to skolene sør i kommunen.

- Både elever og lærere ved Buvik skole og ved Børsa skole har et arbeidsmiljø og et læringsmljø som de ikke har på de to andre skolene. Uansett debatten om skolestruktur, så vil det ta mange år å etablere en ny skole. Da må de leve med den situasjonen som er i dag i flere år. Derfor prøver vi å være med og skape litt bedre skole gjennom dette forslaget, sa Sem.

Nesten samstemte

Hele opposisjonen bestående av Høyre, Frp, Buviklista og Krf stemte mot forslaget om to millioner til veg samt penger til vedlikehold av de to skolene. Høyre, Frp og Krf stemte også i mot forslaget om 1 million kroner til vedlikehold av kommunale boliger, mens Buviklistas Eva Overholt og Marit Therese Halvorsen (vara for Bjørn Hammer) valgte å stemme sammen med flertallsgruppa på dette punktet.

lillemor.hestvik@avisa-st.no

481 46 109