Orkland idrettsråd er nå opprettet, men består foreløpig bare av orkdalinger

foto