Tolv kandidater til kommunens «siste» toppjobb. To internsøkere

foto