Når de ikke kan spille inne, må det skje i skolegården

foto