Dobler lengden på Orklaparken: - Gir en trygg gang- og sykkelvei

foto