Fylkeslag vil gi full kompensasjon til pelsdyrbønder