På ett område er en ST-kommune verstingen i HUNT-undersøkelsen