Ruskjørte to ganger: Fengsel og tre år som fotgjenger