Dårligere tilgang på pellets: - Tvilsomt at lageret får inn mer før jul