Dispensasjonsvedtak kjent ugyldig, saken må behandles på nytt

foto