Etterlyser sjåfør og vitner etter påkjørsel av jente