Næringsforening søker om dobbelt så mye støtte

foto