Innbyggene har måttet koke vannet i ukesvis. Nå er varselet oppheva

Heim kommune Foto: Staurset vannverk i Heim kommune.