– De fleste tilfluktsrommene har ikke blitt vedlikeholdt på mange år