Temadag for ungdommen: – Blir mer trygge over hva vi skal gjøre og hva vi kan forvente