Bøtesatsene øker: Over 10 000 kroner for ulovlig mobilbruk