Titalls dunger med flis ligger i grøfta: – Vil unngå at trær blir med i steinras