Har mottatt 74 bekymringsmeldinger og tre varsler: - Fire av sakene er såpass alvorlig at det er opprettet egne saker

foto