Setter opp 14 skilt for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen - skal være ferdig til sommeren

foto