Brannen ved HOB-bygget: Mindreårige kalles inn til samtale