E39 var stengt: Gjenstander i veibanen måtte ryddes opp