Vedtok store stillingskutt: Flere «liggedager» og sjeldnere dusjing

foto