Byggentreprenør konkurs: Selskapet har kommet med sin begrunnelse for at de måtte kaste korta