Trekker tilbake populært produkt etter salmonellafunn