Thomas Reinertsen kan se tilbake på sitt mest begivenhetsrike halvår som industrileder. I desember i fjor smalt det da Reinertsen AS måtte gå til skifteretten og be om gjeldsforhandlinger. I vår kom nyheten om at forhandlingene ikke førte fram. Familiebedriften var konkurs.

— Det har vært en lærerik reise. På godt og vondt, sier Thomas Reinertsen i en sofa på Bårdshaug Herregård under en pause av Orkangerkonferansen.

Han er leder for denne, den 18. konferansen i rekken, og han har nettopp ønsket nærmere 100 deltakere og foredragsholdere velkommen.

Stor gjeld

Den situasjonen som oppsto med Reinertsen AS har selvsagt vært det aller mest sentrale han har holdt på med siden desember.

— Jeg er ydmyk overfor den oppståtte situasjonen, sier han.

— Hva har vært verst?

— Det var da vi måtte gå til skifteretten og be om gjeldsforhandlinger. Det å se hvordan organisasjonen virkelig står på og gjør sitt aller ytterste i en veldig krevende situasjon. Jeg er mektig imponert på over det pågangsmot en organisasjon viser i slike tider, sier han.

Reinertsen hadde på dette tidspunktet ei gjeld på 960 000 kroner og kunne se tilbake på et meget tøft 2015. Selskapet var, av flere årsaker, blitt påført tap på ca. en halv milliard kroner. De var ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfalt.

Var på fint spor

De hadde sin bankforbindelse i ryggen da de overfor Sør-Trøndelag tingrett redegjorde for hvordan de skulle søke en ordning med kreditorene. Tingretten hadde ingen holdepunkter som skulle tilsi det motsatte. Dermed ble det åpnet gjeldsforhandlinger.

«Situasjonen er håndterbar, og vi føler vi er inne på et fint spor for å finne en løsning», uttalte Thomas Reinertsen til ST lille julaften.

Gledelig

Deretter ble det stillhet rundt prosessen. Ikke fordi noen av partene var uvillig til å snakke, men fordi de i en slik prosess ikke kunne snakke.

— Når så du at gjeldsforhandlingene ikke kom til å føre fram?

— Rundt månedsskiftet februar/mars begynte vi å se en reell risiko for at selskapet kunne gå over ende om vi ikke fant en ny og ikke minst riktig eier for selskapet vårt. Vi fikk en god dialog med Aker Solutions som etterhvert kjøpte Reinertsen AS sin olje og gassvirksomhet. Det å få inn ny industrivennlig kapital, føles veldig riktig for våre tidligere ansatte. Derfor var det veldig gledelig å få til en transaksjon med Aker Solutions, sier Reinertsen.

Knappe to uker seinere ble resten av Reinertsen AS slått konkurs.

— Det er med stor ydmykhet jeg konstaterer at noen må lide tap, sier han.

Ingen selvfølge

Perioden har bestått av lange dager og seine kvelder.

— Hvordan har du koplet av innimellom slagene?

— Jeg er glad i alpint, og har drevet noe med det i helgene, sier Reinertsen.

— Hva med kone og barn oppi det?

— Kone og barn er også viktig, og det har fungert bra. Men kona har måttet ta en større støyt enn ellers. Men etter at dette var over, var det hyggelig å se henne i dagslys igjen. Mitt fokus, inne i bobla mi, har vært på arbeidsplassene og kreditorene.

Thomas Reinertsen ønsker å berømme advokat Joar Grimsbu, som har vært leder av gjeldsnenmda i denne perioden.

— Vi har hatt en forhold fullt av tillit, noe som for øvrig ikke er en selvfølge i en slik prosess, og Grimsbu fortjener ros for måten han har håndtert dette på.

— Hva svarer du hvis folk spør deg hva du gjør nå?

— At jeg vil svare så snart jeg har et godt svar å gi...

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300