Blokkleiligheter med terrasse og sjøutsikt, parkeringskjeller og kanskje egen båtplass på kaia like utafor. Det håper utbyggerne skal friste folk til å investere i bolig i Buvika. Reguleringsforslaget for Buvik Marina er nylig levert til kommunen, og det er blitt en del endringer siden de første visjonene ble lansert i februar 2007. Blant anna omfatter planene nå mye mer næringsbygg enn opprinnelig tenkt.

– Kommunen krevde at det skal være 70 prosent næring, men problemet er å finne aktivitet som kan ligge der, sier Sigbjørn Berstad i Voll Arkitekter AS. Han sier de ser for seg kontor og lett industri i blokker med 4-5 etasjer på området nærmest fylkesvegen. Så langt har ikke responsen fra næringsdrivende vært så «lystelig».

Siden mølla ved siden av har heldøgnsdrift er det en del støy fra den. Det er dessuten støy fra båter som losser råstoff en del dager i løpet av året. Multiconsult anbefaler at de to nærmeste husene blir terrassehus for å skjerme for støy, men Voll Arkitekter satser på vanlige hus med røsta tak.

– Hvordan vil dere takle utfordringa med støy fra mølla?

– Det er ikke noe problem teknisk å isolere seg bort fra støyen. Vi må sørge for at det blir bekvemt, hyggelig og ålreit, sier Berstad.

Området ligger på leire, og til dels på kvikkleire, og i en rapport fra Rambøll Norge AS blir det stilt en del krav til hva som må gjøres for at det skal bli trygt.

– Vi kan ikke belaste grunnen for nær renna som er gravd ut for at det skal komme inn store skip. Vi har trukket planen tilbake i forhold til den opprinnelige. Ellers er det ikke noen problemer med stabilitet i grunnen. En må bruke en spesiell type masser som er litt dyrere når en fyller ut, og da er det fullt forsvarlig, sier Berstad.

Området nord for mølla blir omtrent dobbelt så stort som det er i dag når det en gang i framtida blir fylt ut og bygd ut. Det vil bli minst 20 båtplasser som blir tilgjengelig for folk som bor der. Det skal være gangveg langs kaia hele vegen mot sjøen, slik at allmennheten får tilgang.

– Det blir litt Nedre Elvehavn i Buvika, sier Berstad.

Han var på åttitallet med på å planlegge Nedre Elvehavn, og siden den gang har han opplevd mange opp- og nedturer i byggebransjen. Sjøl om det er nedtur akkurat nå, så håper han at folk skal ønske å kjøpe leiligheter igjen, om ikke i år, så kanskje i 2010? Teknisk sett er det mulig å begynne å bygge neste år. Berstad håper at kommunestyret vil førstegangsbehandle reguleringsplanen i møtet 9. september.

Marte Mona