Skaun

En kvinne i 40-åra bosatt i Skaun kommune, slipper å sone fengselsstraff for at hun fyllekjørte i en nabokommune i september i fjor. Hun hadde da en alkoholkonsentrasjon tilsvarende vel 0,5 i promille.

Ubetinget/betinget

Da hun nylig møtte i Sør-Trøndelag tingrett, skulle retten ta stilling til denne saken, sammenholdt med et tilfelle av ruskjøring med lavpromille (mellom 0,2 og 0,5) tidligere. For dette ble hun i august i fjor bøtelagt.

Påtalemyndigheten la ned påstand om en ubetinget fengselsstraff på 28 dager og ei bot på 42 500 kroner, samt tap av førerretten for en periode på 13 måneder.

Retten var helt uenig, og har fastsatt straffen til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år, og 5000 kroner i bot. Det var kun på tapstiden på 13 måneder at påtalemyndigheten og retten var enig i reaksjonen.

Tilsto alt

Kvinnen kom i retten med en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Kvinnen erkjenner ikke at hun har et rusproblem, og er derfor ikke egnet for program mot ruskjøring.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300