I uke 11 vil elever og lærere ved Evjen skole aksjonere for at både foreldre og leietakere parkerer på parkeringsplassen og ikke i skolegården både i skoletid og på ettermiddagstid.

- Vi ønsker at skolegården vår skal være trafikksikker og tilgjengelig for leik, sier rektor Solveig Melby til Orkdal kommune sine nettsider.

Budskapet er klart: Benytt parkeringsplassen når du kjører og henter barna til og fra SFO og skole. Det er ikke andre regler på ettermiddag og kveldstid. Det betyr at parkeringsplassen skal benyttes også da.

Bakgrunnen for aksjonen er at veldig få overholder innkjøringsforbudet. Ungene ønsker at skolegården er tilgjengelig for leik også på ettermiddagstid.

– Det er kun varetransport og drosjer som kommer med elever som har lov å kjøre inn på skolegården. Det kan ikke være så vanskelig å forstå det, sa Laila Øyangen (13), Oda Fiske (12), Tuva Aurora Monseth (11), Odin Nærup Hellem (11) og Kristian Magnetun, fem elever som ST snakket med i forrige uke.

Til tross for at det er en stor parkeringsplass kun 30 meter fra skolen, parkerer de aller fleste inne på skolegården på kveldstid når skolen leies ut til treninger og andre fritidsaktiviteter.

– Det gjør at vi ikke kan bruke skolegården som lekeplass. En kveld da vi stod på skøyter, dannet vi en rekke for å blokkere for parkering på isen. Men flere ignorerte oss fullstendig og nesten kjørte på oss for å parkere helt inntil skolen, sukket Oda Fiske.

Elevene er oppgitt over at bilister er mer opptatt av at bilen deres kan bli skadet når den står nær lekeplassen enn at de ødelegger for leken.

Evjen-elevene er opptatt av å fortelle at problemet ikke omfatter kun foreldre til elever på skolen, men også andre fra andre deler av Orkdal og omegn, som bruker skolen på kveldstid til fritidsaktiviteter.

– Noen står til og med og røyker og kaster sneipene i skolegården får de forlater plassen, sier de og fastslår at nok er nok. Nå skal problemet til livs.

På mandag morgen og utover denne uka vil elever stå med refleksvester og skilt og varsle foreldre som ankommer skolen for å slippe av unger til skole og SFO. Budskapet er: Ikke kjør inn i skolegården.