Bakgrunnen er reguleringsplan for Prinsengata/Kringleveien, som har som målsetting å skape et mer helhetlig og sikkert trafikkmønster for både gående og kjørende i sentrum. I tillegg skal området bli mer attraktivt for service- og næringsvirksomhet.

I planforslaget, utarbeidet av arkitektene Sørli og Haugstad, er over 30 parkeringsplasser inntegnet på området. Dagens innkjørsel til parkeringsplassen, som har noe mindre kapasitet, er flyttet til nærmere Prinsengate. Det er i tillegg inntegnet gang-/sykkelbane på begge sider av Prinsengate. Arkitekten understreker viktigheten av tydelige skiller mellom gang-, kjøre- og parkeringsareale.

Da kommunestyret behandlet saken tirsdag, ble den imidlertid vedtatt utsatt. Politikerne mener arkitekten har vært vel raus med parkeringsplassene. Geir Rostad, som også er leder i hovedutvalg TLM (Teknisk, Landbruk, Miljø), ønsker deler av det regulerte arealet til bolig- og næringsformål.

- Så mange parkeringsplasser blir for voldsomt, sa Rostad, og saken ble vedtatt utsatt mot tre stemmer.

Atelier og butikk

Dette landemerket - på «halvøya» mellom Kringleveien og Prinsengate - kan nå bli jevnet med jorda om politikerne til slutt velger å gå for hovedtrekkene i planforslaget.

Øyen-huset på Kyrksæterøra kan bli nødt til å vike plass for flere parkeringsplasser.