Fra Moe kirke til Nærmat på Kårmo måtte Falken i aksjon tjue ganger fra fredag kveld til lørdag kveld. Og lokalbefolkningen er opprørt.

- Mellom fredag kveld og lørdag ettermiddag har vi sett ni biler kjørt utom bare her i 80-sonen på Kårmo, sier Ole Marius Wormdal og Jon Olav Vormdal. Jon Olav bor i enden av 80-sonen, mens Ole Marius bor på Togstadjåren.

- Men jeg besøker Jon Olav ofte, og da må jeg forbi denne strekningen. Det er utrivelig å gå her, sier Ole Marius.

20 på ett døgn

To biler havnet på taket bare lørdag ettermiddag på Kårmo. Falken kjørte i skytteltrafikk mellom biler som ble tatt av isklanken, og hjalp bortimot 20 biler opp på veien i løpet av ett døgn på en strekning på rundt tre kilometer.

Klokka 17.00 lørdag ettermiddag kunne politiet opplyse at Skanska var varslet om forholdene på stedet, og at veiskrapa skulle sendes ut så fort som mulig. Men den dukket likevel ikke opp på stedet før klokka ble 21.30 på kvelden. Og det er delvis dette oppsitterne reagerer på.

- Snart går det skikkelig ille her. Alle i nabolaget snakker om det, og alle sier det ble verre etter at Skanska tok over vedlikeholdet. Før var det aldri slike spor som vi ser nå. Og det er ille at så mange biler må utfor veien før Skanska tar affære.

Skolevei

Veibanen var belagt med et fire centimeters tykt islag. Men det var sporene i isen som gjorde det store, intensive utslaget fra fredag til lørdag kveld. Den ene bilen som havnet på taket på Kårmo lørdag kveld skulle svinge ut for en fotgjenger, og pådro seg en kraftig sleng når bakhjulene ble hengende fast i sporene. Bilen - som kom i retning Vormstad, skar over i motsatt kjørefelt, og havnet altså til slutt på taket utenfor veien. Den kvinnelige føreren av bilen pådro seg ikke skader. Men dersom det hadde kommet biler i motgående felt, kunne ulykken blitt langt mer alvorlig.

- Jeg står ved denne veien hver morgen og venter på skolebussen. Jeg liker det ikke, sier Jon Olav Vormdal.

- For ikke å snakke om det å sitte på bussen. Det er også utrolig skummelt, legger Ole Marius til.

«Samme standard som før»

Overingeniør Tor Ivar Solem hos Statens Vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å avpasse farten etter forholdene.

- Sånn som været har vært den siste tiden, vil det være forhold enkelte steder som bryter standarden som er beskrevet i kontrakten vi har med Skanska - det er ikke til å unngå. Verken Skanska eller vi er interessert i at forholdene skal være langt unna kravene. Og jeg er helt sikker på at viljen er god fra entreprenørene også. Men vi er klar over problemene på Kårmo, og vil ta opp dette med Skanska i førstkommende byggemøte, sier Solem.

Bar- og vintervei

Han mener likevel mye er opp til trafikantenes egne holdninger, og peker på at en runde med strøing kan være overiset på en halvtime når det stadig veksler mellom pluss- og minusgrader.

- Ofte er forventningene fra bilistene langt høyere enn den standarden vi krever. Og det er da det blir farlig. For eksempel har mange forventninger om at standarden på E39 skal være den samme fra Forvebrua og over kjølen som den er fra Forvebrua og nordover. Men på sistnevnte gjelder strategien «bar vei», mens det på resten er «vintervei».

Selv om Statens Vegvesen fremdeles er den overordnede myndigheten på veiforhold, er det den enkelte entreprenøren på veistrekningene som er ansvarlig for å bruke nok ressurser til å opprettholde standarden.

Må finne løsning

- Oppsitterne på Kårmo er av den oppfatningen at vedlikeholdet er blitt mye verre etter at det ble privatisert. Kommentar?

- Det er godt mulig. Men samtidig får vi meldinger om at det har blitt langt bedre andre steder, så det er vanskelig for meg å trekke noen klar konklusjon.

Solem har selv brukt deler av helga til å gjennomføre stikkprøver i distriktet, og med noen få unntak lå forholdene innen standarden.

- Men på Kårmo var jeg etter at veiskrapa hadde vært der. Som sagt så er vi klar over problemene i området der, og vi er nødt til å prøve å finne ut av dette, sier overingeniør Tor Ivar Solem hos Statens vegvesen.

Du kan lese mer om den elendige vegen i papirutgaven av ST, der flere har gitt uttrykk for sin irritasjon gjennom leserbrev. Du kan også laste ned hele ST i pdf fra våre nettsider www.avisa-st.no.

Søskenbarnene Ole Marius Wormdal (til venstre) og Jon Olav Vormdal tør snart ikke bruke hovedveien hvis de skal besøke hverandre.