Anbefaler at nye E39 legges utenfor Vinjeøra

foto