Enda en skogbrann: – Mest trolig etter lynnedslag

foto