I ferd med å gå over sine bredder: - Vi vurderer fortløpende tiltak og om beboere må evakueres

Kvamsbekken på Evjen er i ferd med å gå over sine bredder og Orkland kommune vurderer tiltak. Foto: Ola Marius Rise