Har sendt ut viktig melding til innbyggerne, og bemanner seg med satellittelefon