Har sendt ut gult farevarsel: - Det kan være store lokale forskjeller