Stor og vanskelig sak: - Kommunen selv har ansvaret for å fastsette restriksjoner