Sjåfør anmeldt etter nestenulykke

Det var snø og slaps i veibanen da trafikkuhellet skjedde. Foto: John J. Storholt