Støybekymring fra naboer: – Det er kommet åtte uttalelser

Ustjårvegen er smal og gir lite rom for å møtes. Foto: Ingrid S. Hultgreen