Tatt i 134 km/t i 80-sone - dømt til samfunnsstraff