Kollisjon mellom personbil og lastebil - barn i bilen